Rol gemeente en rol ontwikkelaar

Rol gemeente

Voordat de ontwikkelaar, Van Rhijn Bouw, met de bouw kan starten moet alles in orde zijn. Voor Het Zilt betekent dit dat de gemeente het uitwerkingsplan heeft opgesteld en bezig is met een bestemmingsplan. In deze plannen komt te staan waar de woningen mogen komen, hoe hoog ze mogen zijn en waar wegen en groen komen.
Ook moeten de vergunningen, die de bouwer aanvraagt, worden getoetst. Pas al alles klopt worden de vergunningen afgegeven en kan de bouwer starten. Binnen de gemeente is het projectteam ‘Het Zilt’ hiermee bezig. Dit projectteam bestaat onder andere uit de projectleider Mathy van Schie en projectassistent Monique Kerssens. 
Zij zijn te bereiken via hetzilt@noordwijk.nl of telefonisch via +31 71 36 60 000.

Rol ontwikkelaar

Van Rhijn Bouw gaat het gebied bouwrijp maken en daarna de woningen bouwen. Bouwrijp maken betekent onder meer de aanleg van bouwwegen en riolering. De gemeente zit in deze fase in de rol van toezichthouder. Op de website van de ontwikkelaar woneninhetzilt.nl is meer informatie te vinden: