Het Zilt

Het Zilt is een gebied aan de noordwestkant van De Zilk. Het ligt naast de sportvelden. Op dit gebied komen in totaal 130 energiezuinige woningen en appartementen. Ook is er ruimte voor een supermarkt en een Gezondheidsvoorzieningen Onder een Dak (G.O.E.D).

Ligging Het Zilt

Het Zilt wordt begrensd door de provinciale weg N206, de Zilkerduinweg en de Sportlaan. De naam ‘Het Zilt’ verwijst naar het verleden toen het gebied in gebruik was als zoutdepot.

Groen in de wijk

Voor Het Zilt is aan de hand van het Beeldkwaliteitsplan Zoutdepot een groenplan opgesteld. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de aanplant van het groen in de nieuwe wijk. Dit gebeurt in fases.

Rol gemeente

Voordat de ontwikkelaar, Van Rhijn Bouw, met de bouw kan starten moet alles in orde zijn. Voor Het Zilt betekent dit dat de gemeente het uitwerkingsplan heeft opgesteld en bezig is met een bestemmingsplan. In deze plannen komt te staan waar de woningen mogen komen, hoe hoog ze mogen zijn en waar wegen en groen komen.
Ook moeten de vergunningen, die de bouwer aanvraagt, worden getoetst. Pas al alles klopt worden de vergunningen afgegeven en kan de bouwer starten. Binnen de gemeente is het projectteam ‘Het Zilt’ hiermee bezig. Dit projectteam bestaat onder andere uit de projectleider Mathy van Schie en projectassistent Monique Kerssens. Zij zijn te bereiken via hetzilt@noordwijk.nl of telefonisch via +31 71 36 60 000.

Rol ontwikkelaar

Van Rhijn Bouw gaat het gebied bouwrijp maken en daarna de woningen bouwen. Bouwrijp maken betekent onder meer de aanleg van bouwwegen en riolering. De gemeente zit in deze fase in de rol van toezichthouder. Op de website van de ontwikkelaar woneninhetzilt.nl is meer informatie te vinden:

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen rondom Het Zilt? Dat kan! Meld je aan voor de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens per kwartaal.