Het Zilt

Het Zilt is een gebied aan de noordwestkant van De Zilk. Het ligt naast de sportvelden. Op dit gebied komen in totaal 130 energiezuinige woningen en appartementen. Ook is er ruimte voor een supermarkt en een Gezondheidsvoorzieningen Onder een Dak (G.O.E.D).

Ligging Het Zilt

Het Zilt wordt begrensd door de provinciale weg N206, de Zilkerduinweg en de Sportlaan. De naam ‘Het Zilt’ verwijst naar het verleden toen het gebied in gebruik was als zoutdepot.

Groen in de wijk

Voor Het Zilt is aan de hand van het Beeldkwaliteitsplan Zoutdepot een groenplan opgesteld. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de aanplant van het groen in de nieuwe wijk.

Oplevering fase 3

Afgelopen juni zijn de woningen van fase 3 opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Deze 16 woningen kijken uit op het sportpark Wassenaar. Ook zijn onder andere de definitieve bestrating en parkeerplaatsen aangelegd. Daarbij is ook de Sportlaan heringericht. Het groen moet nog even wachten tot het plantseizoen. Voor eind 2023 is het groen geplaatst.

Fase 4

Met de oplevering van fase 3 komt de ontwikkeling van de laatste fase in zicht. Deze vierde fase bestaat uit 18 sociale appartementen, een supermarkt en een G.O.E.D (Gezondheidsvoorziening onder één Dak). Toen in september 2023 alle hobbels waren genomen, startte Van Rhijn Bouw met het bouwrijp maken van de bouwkavel. De planning is dat het appartementencomplex in het 4e kwartaal van 2024 wordt opgeleverd. Dan zal ook de supermarkt aan de Breeland verhuizen naar het nieuwe onderkomen.

Duurzame inrichting van de bouwplaats

Van Rhijn Bouw richt de bouwplaats van fase 4 in met speciale amberkleurige ledverlichting. Dit is gedaan voor de vleermuizen in de omgeving, omdat zij door gewoon licht verblind worden. Het verharden van de bouwwegen wordt met sloopafval gedaan. De bouwkeet draait volledig op zonnepanelen.

18 sociale huurappartementen

Bij de besluitvorming in 2006 over het ontwikkelen van woonwijk Het Zilt is ervoor gekozen dat de woningen boven de supermarkt appartementen in het sociale segment worden. In het voorjaar van 2023 jaar is besloten dat dit 18 sociale huurappartementen worden. Op 22 augustus 2023 hebben Van Rhijn Projectontwikkeling en woningbouwcorporatie Antonius van Padua het contract hiervoor getekend.

Inrichtingsplan Het Parkplein

Voor het appartementencomplex in fase 4 ligt openbare ruimte. Dit wordt Het Parkplein genoemd. Dit gebied is klimaatadaptief ingericht. Dit houdt in dat met een klimaatstresstest het plan is getoetst aan gewijzigd klimaat. Denk aan het waterafvoer bij heftige regenbuien. Hierbij is ook de Zilkerduinweg betrokken.

In Het Parkplein zijn verschillende wadi’s opgenomen. Dit zijn groene lagergelegen gebieden (kuilen) waar het water naartoe stroomt bij flinke regenbuien. Daarna zakt het water door de ondergrond en verdwijnt het in de bodem. Hierdoor wordt wateroverlast op de wegen en belasting van het riool gereguleerd.

Met een bomeneffect-analyse zijn behoudenswaardige bomen in kaart gebracht. Hieronder vallen bomen zonder aanwezige gebreken en met een evenwichtig ontwikkelde kroon.

Commissie Ruimte

In de commissie Ruimte van 14 september 2023 heeft Van Rhijn Bouw een presentatie gehouden over Het Zilt. De presentatie is terug te kijken via: Agenda Noordwijk – Commissie Ruimte donderdag 14 september 2023 20:00 – 22:20 – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).

Vragen? Bel of mail gerust

Heb je vragen over project Het Zilt? Stuur dan een mail naar hetzilt@noordwijk.nl of neem telefonisch contact op met het Klantcontactcentrum via  +31 71 36 60 000.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen rondom Het Zilt? Dat kan! Meld je aan voor de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens per kwartaal.

Actueel nieuws en leuke weetjes over deze toekomstige woonwijk lees je alvast in de laatste editie van de Nieuwsbrief Het Zilt.