Gevaarlijke stoffen vervoeren, laden en lossen

In de Wet vervoer gevaarlijke stoffen staat, dat de gemeenteraad wegen kan aanwijzen waarover je gevaarlijke stoffen mag vervoeren. De gemeenteraad van Noordwijk heeft van die bevoegdheid geen gebruik gemaakt. Er is dus geen verplichte route voor gevaarlijke stoffen vastgesteld.

Laden en lossen

Voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld vuurwerk) kan wel een voorafgaande toestemming van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) noodzakelijk zijn.

Meer informatie 

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de ODWH. Kijk op odwh.nl voor meer informatie. Of neem contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100.