Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen reizen, bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. Wanneer nodig regelt de gemeente Noordwijk:

 • een Voor Elkaar Pas (VEP) voor het openbaar vervoer;
 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van jouw kind;
 • groepsvervoer.

Online leerlingenvervoer schooljaar 2023-2024 aanvragen (DigiD)

Voorwaarden

Je kan in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening:

 • als jouw kind naar speciaal onderwijs moet en de school verder dan 6 kilometer van jouw woonadres ligt of;
 • als jouw kind zodanig gehandicapt is dat het niet zelf naar school kan reizen.

De gemeente beoordeelt voor ieder kind of die in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.

Lees voor meer informatie de verordening leerlingenvervoer en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. Kijk hiervoor onder ‘Bijzonderheden’.

Aanpak

Als je denkt, dat je in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening kan je een aanvraag indienen.

Wat heb je nodig?

Voor het indienen van jouw aanvraag moet je onderstaande gegevens bij de hand hebben: 

 • Jouw DigiD bij online aanvragen.
 • Bij een aanvraag voor een Voor Elkaar Pas (VEP) of vergoeding kosten eigen vervoer:
  • Een verklaring van de school dat jouw kind is ingeschreven (TLV).
 • Bij een aanvraag voor aangepast vervoer met een taxibus:
  • Een verklaring van een specialist. Waaruit blijkt dat jouw kind niet zelf of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen. Door een lichamelijke, zintuigelijke en/of verstandelijke 

Doe jouw aanvraag met het volgende formulier:

LET OP: de gemeente Noordwijk kan een aanvullend advies vragen aan de GGD. Advies over de noodzaak van het toekennen van een vervoersvoorziening.

Afhandeltermijn

Je krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente Noordwijk of je in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.

Meer informatie

Bel voor meer informatie met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@noordwijk.nl.