Kinderopvang controle

Het is belangrijk dat een kindercentrum, gastouderlocatie of peuterspeelzaal van goede kwaliteit is. Heb je een organisatie in de kinderopvang? Dan controleert daarom een inspecteur ieder jaar uw locatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft het toezicht- en handhavingsbeleid vastgesteld. En de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van opvang.

De controle

De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en controleert of:

  • je jouw pedagogische beleidsplan in de praktijk naleeft;
  • er genoeg medewerkers aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang;
  • de groepen niet te groot zijn;
  • elke medewerker een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft;
  • elke medewerker de goede diploma’s heeft;
  • er sprake is van een veilige en gezonde opvanglocatie. 

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD Hollands Midden maakt van de inspectie een rapport op.

Aanpak

Je moet het inspectierapport van de GGD Hollands Midden op jouw website plaatsen. Heb je geen website? Dan moet je het rapport ter inzage leggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plek. 

Voor ouders

Op landelijkregisterkinderopvang.nl vind je gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die bij start aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vind je ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kan je nodig hebben als je kinderopvangtoeslag aanvraagt. Op landelijkregisterkinderopvang.nl kan je ook de GGD-rapporten downloaden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de GGD Hollands Midden via +31 88 30 83 460.