Leegstaande woonruimte tijdelijk verhuren

Heb je woonruimte leeg staan? Dan kan je het tijdelijk verhuren als je voldoet aan de voorwaarden. Op basis van de Leegstandwet heb je een vergunning voor tijdelijke verhuur nodig. Deze vergunning vraag je aan bij de gemeente.

Formulier aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte (pdf) downloaden via rijksoverheid.nl

Voorwaarden

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

 • De woonruimte staat leeg.
 • Je bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.
 • Het gaat om:
  • een huurwoning die je moet renoveren of;
  • een woning die te koop staat. 

Heb je een woning te koop staan? Dan gelden er extra voorwaarden:

 • Er heeft nog niemand in de woning gewoond (nieuwbouw).
 • Als de woning wel bewoond of gebruikt is:
  • de eigenaar heeft er zelf 12 maanden of langer in gewoond voordat het leeg kwam te staan of;
  • de woonruimte is de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd.

Aanpak

Je kan het formulier aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte (pdf) downloaden via rijksoverheid.nl en ingevuld naar ons sturen.

Lees hiervoor ook de toelichting op het formulier in de toegankelijke versie of download de toelichting op het formulier (pdf).

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een vergunning voor tijdelijke verhuur bedragen € 65,60.

Termijnen

Termijn afhandeling

De gemeente beslist binnen 8 weken nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Termijn vergunning

Huurwoning die u moet renoveren of slopen

Je krijgt de vergunning voor 2 jaar. De gemeente kan de vergunning steeds met 1 jaar verlengen. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.

Woning die te koop staat

Je krijgt een vergunning voor 5 jaar. De gemeente kan de vergunning niet verlengen.

Bezwaar en beroep

Je kan geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Wetten