Noordwijk volgt democratische lijn

Lokale randvoorwaarden van de gemeente Noordwijk.

Samenwerking en transparantie

Het college van Noordwijk vindt het belangrijk om op dit complexe en gevoelige onderwerp regionaal samen te werken. Ook hecht het college in dit proces grote waarde aan de lokale wensen, transparante communicatie en het volgen van de democratische lijn.

Lokale randvoorwaarden

Het college van de gemeente Noordwijk heeft bij meerderheid besloten akkoord te gaan met een door de regio opgesteld raadsvoorstel, mits voldaan wordt aan aangepaste beslispunten en de lokale voorwaarden. Het gaat hier onder meer om financiële compensatie, afstemming over de te plaatsen doelgroepen en planologische medewerking vanuit de provincie Zuid-Holland en het Rijk. Ook blijft het college onverdeeld tegenstander van een AZC in Noordwijk. De specifieke punten zijn te lezen in het raadsvoorstel.

Raadsvergadering

Over het voorstel en de lokale aanpassingen en voorwaarden gaat het college met de gemeenteraad in gesprek tijdens de raadsvergadering van 18 april 2023.

De vergadering van de commissie Ruimte op donderdag 6 april 2023, waarin het voorstel over de regionale opvang beeldvormend wordt behandeld. De raad gaat dan met het college in gesprek en haalt informatie op. Tijdens de Uitloopavond op dinsdag 11 april 2023 volgt de meningsvormende behandeling van het voorstel. De commissieleden bereiden dan de besluitvorming voor en de leden stellen het college politieke vragen over het raadsvoorstel. De raad neemt tenslotte tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 18 april 2023 een besluit over het voorstel van het college.