Huidige situatie

De gemeente Noordwijk heeft op dit moment geen (nood)opvangplekken voor asielzoekers.

Huisvesting

De gemeente Noordwijk heeft op dit moment geen (nood)opvangplekken voor asielzoekers. Wel huisvesten wij in onze gemeente statushouders, vangen we Oekraïense vluchtelingen op in noodlocaties en in de particuliere sector. Daarnaast worden er in de gemeente Noordwijk veel internationaal werkers en/of arbeidsmigranten gehuisvest.

Ruimte

Uiteraard ligt er in het gemeentebeleid ook een duidelijke focus op het creëren van meer woningen voor onze woningzoekende inwoners. De vraag om huisvesting en opvang van de verschillende groepen inwoners, asielzoekers en andere migrantenstromen ziet de gemeente Noordwijk in samenhang met elkaar. De grote vraag die er ligt geeft niet alleen druk op onze ruimte en woningen, maar ook op onze zorg, ons onderwijs en andere levensvoorzieningen. Kortom elke gemeente, dus ook Noordwijk, kampt met uitdagingen op meerdere fronten.

Definities van migrantenstromen

Er zijn verschillende groepen asielzoekers en migrantenstromen. We hanteren de volgende definities voor de diverse groepen:

  • Statushouders (vreemdelingen met een verblijfsvergunning).
  • Asielzoekers/vluchtelingen (vreemdelingen waarvoor de asielprocedure loopt of nog moet aanvangen).
  • Oekraïners (ontheemden uit Oekraïne, die vanwege de oorlog in Oekraïne naar ons land komen).
  • Derdelanders (vluchtelingen uit de Oekraïne met een niet Oekraïense nationaliteit en een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne vanwege werk of studie).
  • Internationaal werkers/arbeidsmigranten (mensen die vanuit de EU of daarbuiten naar Nederland komen om te werken).
  • Internationale studenten (mensen die naar Nederland komen vanwege studie).