Visie Wonen, Welzijn en Zorg

Gemeente Noordwijk en 12 lokale woon- en zorgpartners werken de komende jaren vanuit een sterke visie integraal samen aan een Noordwijk waar het voor iedereen fijn wonen is. De ondertekening van de ‘Visie op wonen, welzijn en zorg – Gemeente Noordwijk’ is het startschot voor een langdurige samenwerking op het gebied van langer, prettig en zelfstandig thuis wonen.

Visiedocument

Donderdag 24 augustus 2023 hebben gemeente Noordwijk en 12 lokale woon- en zorgpartners de handtekening onder de ‘Visie op wonen, welzijn en zorg – Gemeente Noordwijk’ (pdf) gezet. Dit is een visiedocument dat met elkaar ontwikkeld is. En dat nauw aansluit op de woonvisie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ 2020-2030, die in januari 2021 door de Noordwijkse gemeenteraad is vastgesteld. Namens gemeente Noordwijk ondertekenden wethouder Theo Alkemade (wonen) en wethouder Dennis Salman (welzijn en zorg).

Start van samenwerking

De ondertekening van de ‘Visie op wonen, welzijn en zorg – Gemeente Noordwijk’ is de start van een mooie en brede samenwerking om alle inwoners van Noordwijk, met en zonder hulpvraag, te ondersteunen in hun woonzorgbehoefte. Ook staat het welzijn van de Noordwijkse inwoners centraal.

Een gezonde en inclusieve samenleving

Hun gezamenlijke missie is om te bouwen aan een gezonde en inclusieve samenleving. Dit door als partners integraal samen te werken. En oog te hebben voor de mensen voor de mensen die het betreft. Zij faciliteren inwoners daarbij om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn of te worden.

Met elkaar maken we Noordwijk beter

De partners zijn:

 • gemeente Noordwijk;
 • woningcorporaties STEK en Sint Antonius van Padua;
 • zorgkantoor Zorg en Zekerheid en verzekeraar Zorg en Zekerheid;
 • ‘s Heeren Loo;
 • Welzijn Noordwijk;
 • Raamwerk;
 • Groot Hoogwaak;
 • Topaz;
 • Voor ieder 1;
 • ISD Bollenstreek;
 • Marente;
 • GGZ Rivierduinen.

Uitwerkingsafspraken

Met elkaar willen ze ervoor zorgen, dat alle inwoners in Noordwijk zo lang mogelijk zelfstandig en vooral prettig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Samen gaan we op basis van uitwerkingsafspraken hard aan de slag om dat mogelijk te maken.

Thema’s en opgaven

De partners hebben de opgaven verdeeld in 4 thema’s. Die dienen als kapstok waaraan zij doelen en acties ophangen. In vogelvlucht luiden de thema’s:

 1. De juiste woning: gericht op een voldoende divers aanbod voor verschillende doelgroepen, verspreid over de kernen. Onder meer met aandacht voor nieuwe tussenvormen en levensloopbestendige woonconcepten.
 2. Inclusieve wijken en kernen: de inrichting van de openbare ruimte gericht op veilige ontmoetingen en mobiliteit. Met aandacht voor de ontwikkeling van gemengde en alternatieve woonconcepten.
 3. Passende dienstverlening, zorg en begeleiding: gericht op het inzetten op preventie en zorg zoveel mogelijk in vertrouwde omgeving organiseren. Onder meer met aandacht voor de inzet van technologie.
 4. Samenwerking voor en met inwoners: gericht op bewustwording stimuleren. Onder meer met aandacht voor preventie en vroegsignalering.

Alle informatie op een rij

Over de Visie wonen, welzijn en zorg