Herstel oevers Haarlemmertrekvaart

Langs de Haarlemmertrekvaart verkeert de oever op sommige plekken in slechte staat. Soms zelfs in een zeer slechte staat. Het gaat om het deel vanaf de brug bij de ’s Gravendamseweg in Noordwijkerhout (N443) tot aan de gemeentegrens Noordwijk – Lisse. Gemeente Noordwijk zet in op herstel. Een sterke oever beschermt het land tegen het klotsende water en draagt bij aan de berijdbaarheid van de weg die op de dijk loopt.

Woonschepen

Vooral bij de woonschepen is verbetering nodig, omdat de oever wegzakt. Dat is goed te zien op de foto. Daar start het werk dan ook. In opdracht van de gemeente gaat een aannemer een damwand plaatsen. Dat is een stevige constructie die lang meegaat. De aannemer vervangt langs het overige deel van de Haarlemmertrekvaart de beschoeiing. 

Wanneer gebeurt wat?

2023 is het jaar van de voorbereidingen. Het gaat onder andere om het maken van afspraken met de eigenaren van de woonschepen over het gebruik van de kade. Ook volgt onderzoek naar kabels en leidingen, de waterbodem en de staat van de kade. Aansluitend aan de voorbereidingen start de uitvoering. Naar verwachting is dat in 2024. De totale kosten bedragen ruim € 3.000.000,-.

Meer weten?

Neem contact op met het Projectteam Leidsevaart via e-mail.