Bestemmingsplan wijzigen

In een bestemmingsplan staat waar je wat en met welk doel mag bouwen. De gemeente kan het bestemmingsplan wijzigen. Je kan de gemeente ook vragen om het bestemmingsplan te wijzigen.

Bouwvlak

Een bouwvlak in het bestemmingsplan betekent dat je er mag bouwen. Will je bouwen in een gebied waar dit volgens het bestemmingsplan niet mag? Vraag dan aan de gemeente om een bouwvlak aan het bestemmingsplan toe te voegen.

Wanneer en waarom worden bestemmingsplannen vernieuwd?

De gemeente stelt bestemmingsplannen in principe voor een periode van 10 jaar vast. Na deze periode verliezen zij niet hun rechtsgeldigheid. De wetgever heeft wel bepaald, dat bestemmingsplannen na 1 juli 2013 niet ouder dan 10 jaar mogen zijn. Is dit wel het geval? Dan mag de gemeente onder andere geen leges meer vragen als je in dat bestemmingsplangebied een omgevingsvergunning aanvraagt.

De gemeenteraad heeft op 3 maart 2011 een Plan van Aanpak vastgesteld. Om te voorkomen dat de gemeente na 1 juli 2013 over niet-actuele bestemmingsplannen beschikt. In dit plan staat de aanpak van de actualisering van de bestemmingsplannen in de gemeente. Verschillende nieuwe bestemmingsplannen zijn in voorbereiding. 

Aanpak

Zo vraag je een wijziging van een bestemmingsplan aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • Je hebt nodig:
    • een aanvraag voor een omgevingsvergunning als die nodig is;
    • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving;
    • een brief waarin je uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving.