Nieuwe straatnaam doorgeven

De gemeente geeft nieuwe straten een naam. Heb je een idee voor een naam voor een nieuwe straat? Dan kan je deze naam doorgeven aan de gemeente.

Werkgroep naamgeving openbare ruimten

De werkgroep naamgeving openbare ruimten adviseert de gemeente. Daarbij kijken zij naar historische juistheid en praktische bruikbaarheid. In de werkgroep zijn ambtenaren en ook inwoners van de gemeente Noordwijk benoemd. Het college van burgemeester en wethouders neemt besluiten na advisering.

Aanpak

Neem contact op met de gemeente voor het doorgeven van een nieuwe straatnaam.