Gebouw of woning slopen

Wil je een pand, een gebouw of een bouwwerk (gedeeltelijk) slopen? Dan moet je dit melden. Dit doe je bij het Omgevingsloket. Je moet de melding doen als je:

  • meer dan 10 m3 sloopafval hebt;
  • asbest gaat verwijderen.

Online een sloopmelding doen via omgevingswet.overheid.nl

Sloopmelding én omgevingsvergunning

Soms heb je ook een omgevingsvergunning nodig. Je kan bij het Omgevingsloket ook een aanvraag hiervoor indienen. In de volgende gevallen heb je ook een omgevingsvergunning nodig:

  • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument;
  • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • slopen in strijd met het bestemmingsplan.

Meer informatie 

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwzaken overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH

  • Per telefoon via +31 71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 – 12:00 uur. Buiten openingstijden kan je een terugbelverzoek achterlaten.
  • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl.