Erfgoedcommissie en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Op basis van de Woningwet en Erfgoedwet zijn gemeenten verplicht om commissies te hebben die plannen beoordelen op het gebied van welstand en monumentenzorg (het uiterlijk van bouwwerken). Daarvoor heeft de gemeenteraad van Noordwijk de Erfgoedcommissie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ingesteld.

Taak

Deze commissies adviseren voornamelijk over vergunningsplichtige wijzigingen aan monumenten en ander cultureel erfgoed, en over aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen. Dit advies geven zij aan het college.

Samenstelling

De Erfgoedcommissie bestaat minimaal uit 3 professionele leden die werken in het vakgebied, en 2 burgerleden. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit 3 leden die via Dorp, Stad en Land (een professionele organisatie op het gebied van omgevingskwaliteit) worden aangedragen. De commissies vergaderen gelijktijdig.

Contact

Om te kijken of plannen haalbaar zijn binnen de kaders die daarvoor zijn opgegeven, kan een verzoek tot vooroverleg worden ingediend. Een dergelijk adviesverzoek verloopt via de Omgevingsdienst West-Holland.

Toekomst

Als de Omgevingswet ingaat, gaan de Erfgoedcommissie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit samen verder als de Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Op verzoek van de raad kan zij dan ook direct voorlichting geven aan de raad.