Archeologische vondst melden

Als je een archeologische (oudheidkundige) vondst doet, moet je dit melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Toevalsvondst

Als je bij geen officiële opgraving waardevolle objecten in de grond vindt, dan spreken we over een toevalsvondst. Net als bij een officiële opgraving moet je deze vondsten melden. Bijvoorbeeld als je hele oude munten of vazen gevonden hebt in een bouwput. Ook als je oude voorwerpen onder water hebt gevonden, moet je dit melden. Bijvoorbeeld delen van een scheepswrak.

Uitgebreide zelfstandige opgravingen

Uitgebreide zelfstandige opgravingen mag je alleen uitvoeren in gebieden waar geen archeologische onderzoeksplicht geldt. In de praktijk komt dit binnen de gemeente Noordwijk niet voor. Voor opgravingen met een metaaldetector tot maximaal 30 centimeter onder maaiveld, geldt een uitzondering. Dit wordt wel gezien als een toevalsvondst. 

Eigendom

Een toevalsvondst is voor de helft eigendom van de vinder. De andere helft is eigendom van de grondeigenaar waar de vondst is gevonden. Los van registratie hoef je ze daarom niet over te dragen aan een archeologisch depot. Dit mag natuurlijk wel. Je zal daarnaast nadere afspraken moeten maken met de grondeigenaar.

Archeologische vondst melden

Zo meld je een archeologische vondst: 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via +31 33 42 17 456.

Wetten