Landmeetkundige gegevens inzien

Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Zoals bijvoorbeeld de oppervlakte van een stuk grond, waar water is, of waar erfgrenzen liggen. Heb je landmeetkundige gegevens nodig? Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning of om te bepalen waar uw erfgrens ligt? Dan kan je deze opvragen bij het Kadaster of bekijken op de landelijke basiskaart.

Online landelijke basiskaart bekijken via app.pdok.nl

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Kadaster via +31 88 18 32 200.

Wetten