Kadastrale gegevens opvragen

Het Kadaster is een (rijks)register van goederen, zoals:

  • vastgoed (erfgrens, stukken grond en gebouwen);
  • schepen;
  • luchtvaartuigen;
  • kabels en leidingen onder de grond.
  •  

Online gegevens bekijken via kadaster.nl

Gegevens register

Voor ieder gebouw of stuk grond kan je de volgende gegevens vinden in het register:

  • rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter);
  • soort perceel (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland);
  • grafische weergave, oppervlakte en grens van het perceel;
  • thematische kaarten en luchtfoto’s;
  • hoeveel de huizen in jouw buurt waard zijn.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Kadaster via +31 88 18 32 200.