Kadastrale gegevens opvragen

Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen. En houdt allerlei gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. Bijvoorbeeld wie de eigenaar is, waar de erfgrens ligt en of er kabels in de grond liggen.

Online gegevens bekijken via kadaster.nl

Gegevens register

Voor ieder gebouw of stuk grond kan je de volgende gegevens vinden in het register:

  • rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter);
  • soort perceel (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland);
  • grafische weergave, oppervlakte en grens van het perceel;
  • thematische kaarten en luchtfoto’s;
  • hoeveel de huizen in jouw buurt waard zijn.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Kadaster via +31 88 18 32 200.