Duurzaamheidsregelingen

Om verduurzaming van de bestaande woningvoorraad aan te moedigen, heeft gemeente Noordwijk geld beschikbaar gesteld. Je kan subsidies en laagrente leningen krijgen voor duurzaamheidsmaatregelen aan jouw eigen woning.

Subsidies en leningen

Voor woningeigenaren en organisaties zijn er verschillende subsidies en leningen mogelijk.

Duurzaamheidssubsidie

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen en klimaatbestendige maatregelen aan hun woning. Onder energiebesparende maatregelen vallen onder andere gevelisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie en raamisolatie. Onder Klimaatbestendige maatregelen vallen onder andere het plaatsen van een geveltuin, groen dak, regenton en het vervangen van verharding voor groen.

Er is een totaalbedrag van € 390.000,- beschikbaar gesteld. De Omgevingsdienst West-Holland behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Voor meer informatie over de duurzaamheidssubsidie kan je de Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk raadplegen.

Duurzaamheidslening Noordwijk 2020 tijdelijk stopgezet

Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen voor de ‘Duurzaamheidslening Noordwijk 2020’ is het budgetplafond van het fonds bereikt. Dit betekent, dat we voorlopig geen aanvragen in behandeling kunnen nemen. Wanneer dit weer mogelijk is, melden we dit op deze pagina. 

Stimuleringslening duurzaamheid

Maatschappelijke organisaties, Verenigingen van Eigenaren en scholen kunnen een lening aanvragen voor duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning. Het maximale bedrag van de lening is € 50.000,-. Vooraf wordt getoetst of de aanvragers in aanmerking komen voor een lening.

Er is een totaalbedrag van € 770.000,- beschikbaar gesteld. Met een subsidieplafond van € 500.000,- voor de woonplaats Noordwijk. En een subsidieplafond van € 270.000,- voor de woonplaats Noordwijkerhout. Het Duurzaam Bouwloket behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Voor meer informatie over de stimuleringslening kan je de Verordening Stimuleringslening Doelgroepen Noordwijk 2020 raadplegen.

Aanpak

Doe de energie subsidiecheck op duurzaambouwloket.nl.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Duurzaam Bouwloket via +31 72 74 33 956. Of kijk op duurzaambouwloket.nl.