Geld voor volwassenen voor sport- en cultuur

Deelnemen aan sport of een creatieve activiteit zorgt voor een betere conditie, verminderde kans op ziekten, sterker sociaal netwerk én een groeiend zelfvertrouwen. De gemeente Noordwijk vindt het belangrijk dat sport of creatieve activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn.

Hoe hoog is jouw tegemoetkoming?

Het Volwassenenfonds vergoedt voor volwassenen tot een maximum bedrag van € 225,- per jaar voor sport of cultuur. De bijdrage bedraagt € 200,- als het eigen vermogen hoger is dan € 3000,-. Er kan geen aanvraag voor beiden worden gedaan. Mocht er na het betalen van de contributie, geld over zijn, dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag attributen aan te schaffen met een waardebon tot een maximaal van € 50,-.

Het Volwassenfonds Sport & Cultuur vergoedt de contributie rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder. Een aanvraag is 1 jaar geldig. Contributies kunnen niet met terugwerkende kracht worden betaald. Voor teamsporten, die werken met een sportseizoen, wordt per seizoen vergoed.

Voorwaarden

Er vindt een inkomenstoets plaats door de minima-medewerker van de gemeente Noordwijk. Voor een uitkering moeten volwassenen een inkomen hebben van maximaal 120% van de bijstandsnorm.

Aanpak

Je kan online een regeling aanvragen (DigiD) of via jouw welzijn-intermediair.

Hulp bij aanvragen nodig?

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze minima-adviseurs van de gemeente Noordwijk. Je kan mailen. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij verbinden je dan door met onze minima-adviseurs. Samen met jou bekijken we de mogelijkheden of helpen wij je bij het invullen van een aanvraagformulier.

Bellen Mailen Online een regeling aanvragen (DigiD)

Voorwaarden

Inkomen minima (1 juli 2023)
Leefsituatie Maximaal netto inkomsten per maand exclusief vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.981,34
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.386,95
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.386,95
Echtpaar (pensioengerechtigd) € 2.101,70
Alleenstaande (pensioengerechtigd) € 1.547,74