Regels kiten en vliegeren op het strand

Er zijn 3 kitezones op het strand van Noordwijk waar kiters de zee in- en uit mogen. Er is 1 vrije zone en 2 aparte zones voor leden en lessen. De zones worden op het strand aangegeven met speciale borden.

Vrije kitezone

Kitezone C

Tussen rijksstrandpalen 75.500 en 75.250. Het strand ter hoogte van Radio Nora bij Langevelderslag, 500 meter ten zuiden van afrit 27. Hier mag iedereen de zee in- en uitgaan. Er is hier geen toezicht.

Aparte kitezones voor leden en lessen

Kitezone A

Tussen afrit 2 en 4. Het strand ter hoogte van het verenigingsgebouw van de Kustsurfvereniging Noordwijk (KSN). Alleen voor leden van de vereniging.

Kitezone B

Tussen rijksstrandpalen 80.750 en 80.500. Het strand ter hoogte van watersportcentrum Beach Break. Alleen voor kiters die daar les krijgen.

Vlieger met 1 lijn

Met wind is het leuk om te vliegeren op het strand. Om het vliegeren veilig te laten verlopen zijn er wel spelregels:

  • Neem maatregelen zodat andere personen, honden en/of paarden geen gevaar lopen.
  • Volg aanwijzingen van politie en gemeentelijke toezichthouders direct op.
  • Houd vanaf de waterlijn 25 meter oostwaarts vrij voor hulpdiensten en/of reddingsacties.

Vlieger met 2 lijnen

Een vlieger met 2 lijnen mag alleen op 2 speciale stukken strand gebruikt worden. Dit wordt op het strand aangegeven met een speciaal bord tussen:

  • Rijksstrandpalen 83.250 en de gemeentegrens met Katwijk. Het strand ten zuiden van de Koning Astrid Boulevard.
  • Rijksstrandpalen 75.500 en 75.250. Het strand tussen Radio Nora en Langevelderslag.