Landschap en situatie De Schelft

Voor het terrein ontwerp van Slangen+Koenis Architecten zijn de uitgangspunten: natuurlijk, groen en voetganger vriendelijk. Binnen de kavel kan het ontwerp opgedeeld worden in een aantal zones: parkeren, wandelen en groen.

Ontwerp landschap en situatie, bron: DMOO

Parkeervakken

Voor de parkeerweg worden grijze betonklinkers voorzien. Hierop wordt een grafische laag aangebracht om voetgangers te begeleiden naar het plein centrale wandel as. De parkeervakken worden met grasbetontegels uitgevoerd zodat zo snel mogelijk over wordt gegaan naar het ‘natuurlijke’ gebied.

Centrale wandel as

De centrale wandel as wordt begeleid door bestaande- en nieuwe bomen en gras- en beplantingzones. Nabij het entreeplein worden, tussen de bomen, fietsparkeervoorzieningen gerealiseerd op halfverharding.

Het plein

Het plein en het groen lopen in elkaar over. Hierdoor kan het plein naar behoefte (tijdelijk) worden vergroot. Het bestrating principe is een mix van betontegels en klinkers.

Het kleedgebied

Voor het kleedgebied van het zwembad zullen beplantingsvakken met een gravel pad worden voorzien. Hierdoor ontstaat er een natuurlijke buffer. Rondom het gebouw is een brandweer- en evenementenzone voorzien in halfverharding.