Duurzaamheid De Schelft

In het integrale duurzaamheidsconcept van Slangen+Koenis Architecten is volledig ingezet op het minimaliseren van het energie- en waterverbruik en het maximaliseren van het gebruik van hernieuwbare energie en duurzame/circulaire materialen.

Om de nieuwbouw te kunnen voorzien in de energiebehoefte zonder afhankelijk te zijn van de netwerkverzwaring wordt gebruik gemaakt van een Elektriciteit Opslag Systeem (EOS). Dit systeem wordt gevoed met zonnestroom vanaf het dak. Is er geen zon? Dan laadt het systeem zich op tijdens de ‘goedkope daluren’. Voor de installatieopzet wordt rekening gehouden, dat in de toekomst het pand wordt aangesloten op het warmtenet met energie afkomstig uit de aarde (geothermie).

tekening van energieopslagsysteem
bron: DMOO

Maatregelen energietransitie en waterbesparing

 • Maximaal zonnepanelen op het dak.
 • Energiezuinige LED verlichting met aanwezigheid en daglicht geregeld.
 • Toepassing van een energieopslagsysteem (EOS), waardoor het elektriciteitsnetwerk wordt ontlast en optimaal gebruik gemaakt kan worden van de dynamische energieprijzen en de zelf opgewekte zonne-energie.
 • Voorfiltratie door middel van een energiezuinig en waterbesparend trommelfilter en energiezuinige circulatiepompen (IE5).
 • Lage temperatuur verwarming en circulatiesysteem.
 • Binnenopstelling luchtbehandeling met HR WTW ≥ 78% met CO2, vochtigheids- en aanwezigheidssturing, beperken kanaallengte.
 • Warmteterugwinning spoel- en douchewater.
 • Waterbesparende kranen, douches en toiletten.
 • Hoogwaardige schilisolatie (gevel RC=8.0 voorzwembad), triple beglazing in zwemzaal / HR++dubbele beglazing voor droge functies.

Maatregelen circulair en toekomstgericht

 • Circulaire en demontabele houten constructie en akoestische afwerkingen.
 • Toepassing van beton met minimaal 50% recyclegraad waar mogelijk.
 • Hergebruik bestaande oude houten plafondafwerking bestaande zwembad.
 • Afwerkingen vaste inrichting van hoogwaardig gerecyclede materialen.
 • Gebruik van Circulairstaal en C2C producten waar mogelijk.
 • Entreegebied en horeca eenvoudig te combineren/scheiden, ook voor zwembad en verhuurbaarruimte.

Maatregelen klimaatadaptie en biodiversiteit

 • Waterpasserende verhardingen en groene terreininrichting met bloemrijke beplanting.
 • Gevel met nestmogelijkheden voor vogels, insecten en vleermuizen.
 • Maximaal behoud bestaande bomen door compact gebouw en optimale inpassing.
 • Afkoppelen hemelwater.

Maatregelen comfort, gezondheid en sociale veiligheid

 • Functies makkelijk compartimenteerbaar en direct vanbuiten toegankelijk.
 • Maximale daglichttoetreding door transparante gevels, zonwering door middel van screens en overstekken.
 • Extra aandacht voor een goed akoestisch klimaat voor gebruikers en medewerkers en beperken geluidsoverlast voor omwonenden.
 • Extra aandacht, overzicht en veiligheid door grote hoeveelheid interne zichtrelaties.