< Terug naar de vorige pagina

Het Leefstijlakkoord

Met ingang van 2023 zijn het Sportakkoord en Preventieakkoord samengevoegd tot het Leefstijlakkoord. Het doel van het Leefstijlakkoord is de inwoner van de gemeente Noordwijk zich gezonder te laten voelen. Door kennis over de gezonde keuze te bevorderen en hierdoor de leefstijl te verbeteren. Met het Leefstijlakkoord proberen we aan dit onderwerp een boost te geven. Het akkoord richt zich op de leefstijl van alle inwoners (jong en oud) van de gemeente Noordwijk. In de 1e editie van het Leefstijlakkoord zijn er 20 mooie projecten opgenomen. In de 2e editie van het Leefstijlakkoord zijn er 18 projecten opgenomen.

Leefstijlakkoord 2024

Op woensdagavond 6 maart 2024 was de aftrap van het Leefstijlakkoord Noordwijk in Sportpark Duinwetering. Er zijn 18 mooie projecten opgenomen in het Leefstijlakkoord 2024. De nieuwe projecten zijn gepresenteerd en het nieuwe Leefstijlakkoord is ondertekend. Bekijk het Leefstijlakkoord 2024.

Gezond Noordwijk

Agenda

 • 1 september 2023 tot en met 4 december 2023: indienen project Leefstijlakkoord 2024.
 • Dinsdagavond 24 oktober 2023: startbijeenkomst Leefstijlakkoord 2024.
 • 5 december 2023 tot en met 19 december 2023: beoordeling en selectie projecten door stuurgroep.
 • Uiterlijk januari 2024: verlening subsidie project.
 • 6 maart 2024: ondertekening en presentatie Leefstijlakkoord 2024
 • 1 juli 2024: aanleveren tussenevaluatie project.

Thema’s

 • Stimuleren van sport en bewegen.
 • Stimuleren van gezonde voeding.
 • Terugdringen middelengebruik.
 • Aandacht voor mentale gezondheid.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden gesteld bij het indienen van de projecten:

 • Projecten vinden plaats in de gemeente Noordwijk.
 • Projecten kunnen worden ingediend tot en met 4 december 2023.
 • Projecten die worden ingediend ná deze datum, worden niet in behandeling genomen.
 • Projecten leveren een bijdrage aan minimaal 1 van de 4 thema’s uit het akkoord (stimuleren gezonde voeding, stimuleren sporten/bewegen, terugdringen middelengebruik en/of aandacht voor mentale gezondheid).
 • Je mag als organisatie maximaal 1 project als hoofdaanvrager indienen.
 • Bij ieder project is er samenwerking tussen minimaal 2 verschillende partners/organisaties.
 • Je communiceert over het project. Bijvoorbeeld via sociale media.
 • Je levert een evaluatie op halverwege het project.
 • De richtlijn per project is € 5.000,-.
 • Aanvragers zijn verplicht een begroting met kostenindicatie aan te leveren. 

Meer informatie

 • De selectie van de projecten wordt gedaan door de Stuurgroep Leefstijlakkoord, bestaande uit: Sportbedrijf Noordwijk, Sportraad, JOGG-regisseur, Netwerkregisseur Jeugd, Welzijn Noordwijk, Welzijnskwartier, Brijder en de gemeente. 
 • Als niet aan alle eerder genoemde voorwaarden wordt voldaan, kan de Stuurgroep besluiten een aanvraag voor een project niet in behandeling te nemen.
 • Een organisatie die onderdeel uitmaakt van de Stuurgroep beoordeelt niet zijn/haar eigen project.
 • Bij de selectie van projecten wordt gekeken naar:
  • inhoudelijke kwaliteit van een project;
  • realistisch en haalbaarheid;
  • onderbouwing van de kosten;
  • gelijkmatige verdeling van financiële middelen over de 4 thema’s;
  • gelijkmatige verdeling van financiële middelen over verschillende organisaties;
  • gelijkmatige verdeling van financiële middelen over verschillende doelgroepen.
 • Het gaat hier om een aanvraag voor 2024. Denk na over de toekomstbestendigheid van het project zonder gemeentelijke subsidie.

Contact

Wil je contact over het Leefstijlakkoord? Neem dan contact op per e-mail.

Leefstijlakkoord 2023

Op donderdagavond 9 februari 2023 was de aftrap van het Leefstijlakkoord Noordwijk in Sportpark Duinwetering. De nieuwe projecten zijn gepresenteerd en het nieuwe Leefstijlakkoord is ondertekend. Bekijk het Leefstijlakkoord 2023.

Meer lezen