Ontheffing blauwe zone aanvragen

Voor de onderstaande blauwe zones kunnen omwonenden onder voorwaarden een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing hoef je jezelf niet aan de maximale parkeerduur te houden.

  • Zeestraat;
  • Havenstraat;
  • Pilarenlaan (parkeerterrein Vomar);
  • Nieuwe Zeeweg.

In de Beleidregels Blauwe zones is vastgelegd welke adressen voor de ontheffing in aanmerking komen en waar met de ontheffing geparkeerd kan worden.

Ontheffing blauwe zone aanvragen

De ontheffing kan worden aangevraagd bij Parkeerservice Noordwijk (P1). Aanvragen kan in het Digitaal Parkeerloket en aan de balie van Parkeerservice Noordwijk (P1).

De ontheffing is op kenteken en heeft een einddatum. Je ontheffing komt te vervallen als je verhuist of van kenteken verandert.

Meer informatie

Parkeerservice Noordwijk  (P1) verzorgt in opdracht van de gemeente parkeertaken, waaronder:

  • toezicht en handhaving in de blauwe zones;
  • uitgifte van ontheffingen voor de blauwe zones;
  • toezicht en handving op betaald parkeren;
  • uitgifte van parkeervergunningen voor een betaald parkeren gebied.

Parkeerservice Noordwijk (P1) is ook het loket voor vragen die gaan over deze onderwerpen. Voor meer informatie kan je terecht bij Parkeerservice Noordwijk (P1).