Digitalisering parkeren

In 2023 zijn de parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven al gedigitaliseerd. Begin 2024 zet de gemeente de volgende stap.

Zoveel als mogelijk hetzelfde

De gemeente blijft zoveel als mogelijk bij het huidige, bekende beleid. Voorwaarden, het tarief en het gebied waar de vergunning geldig is, blijven hetzelfde. Alleen de vorm verandert: ‘papier’ wordt ‘digitaal’.

Parkeervergunning voor verenigingen

Uitzondering hierop is de parkeervergunning voor verenigingen. Hier zijn wel wijzigingen. In voorwaarden en tarief. Het aantal parkeeracties was onbeperkt en is nu gemaximeerd naar 1500 parkeeracties per jaar. Het tarief gaat van € 0,50 naar € 1,- per parkeeractie. De maximale duur van een parkeeractie blijft 3 uur, waarna een blokkade van 1 uur volgt – zie volgend punt. De kraskaart was een parkeeractie voor maximaal 3 uur. Verenigingen konden een onbeperkt aantal kraskaarten aanschaffen. In de nieuwe situatie is het aantal aan te schaffen parkeeracties beperkt tot 1500. Ook is het tarief aangepast van € 0,50 naar € 1,-.

Maximum van 3 uur parkeren

Het maximum van 3 uur parkeren is een bestaande situatie voor het parkeren met een inwonersparkeervergunning, bezoekersparkeervergunning, parkeervergunning voor verenigingen of voor GPK-houders die parkeren op een parkeerplaats in het betaald parkeren gebied. Dat verandert niet in het nieuwe stelsel.

Parkeerschijf

Wat wel verandert is het ‘papier’. In de oude situatie wordt gewerkt met een parkeerschijf. Goed om even te benadrukken: die mag je natuurlijk niet doordraaien. De digitale vertaling van de parkeerschijf is dat het kenteken na 3 uur voor 1 uur geblokkeerd wordt. Dat betekent niet dat parkeerders na 3 uur weg moeten of hun auto moeten verzetten; ze kunnen dat uur overbruggen door te betalen bij de parkeerautomaat of via mobiel parkeren.

Parkeervergunning voor gehandicapten

De gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is een nieuwe, gratis vergunning. Deze is zo vormgegeven dat deze voldoet aan de oude situatie: houders van een GPK kunnen gratis maximaal 3 uur parkeren op een parkeerplaats in het betaald parkeren gebied. Voor deze vergunning geldt: na 3 uur volgt een blokkade van 1 uur. In de ‘oude situatie’ waren houders van een GPK vrijgesteld van het betalen van parkeerbelasting voor maximaal 3 uur als zij op een ‘gewone’ parkeerplaats in het betaald parkeren gebied parkeren met hun GPK en de parkeerschijf zichtbaar achter de voorruit geplaatst.

Inwoners en bezoekers van Noordwijk die in het bezit zijn van een geldige GPK, kunnen de vergunning voor gehandicapten aanvragen. Hiermee kunnen zij op alle parkeerplaatsen waar in Noordwijk betaald parkeren geldt maximaal 3 uur gratis parkeren. Deze parkeervergunning komt in de plaats van het parkeren met de blauwe schijf.

Kentekenparkeren

Digitaliseren betekent ook dat de gemeente per 15 januari 2024 over is op kentekenparkeren. Dat betekent dat vanaf die datum alle parkeerders hun kenteken digitaal moeten aanmelden via de parkeerautomaat, belparkeren of via de parkeervergunning. Door het digitaal aanmelden van een kenteken kan de scanauto controleren of er betaald is voor het parkeren.

Parkeerapp

Als je in bezit bent van een door Parkeerservice Noordwijk verstrekte inwonersparkeervergunning, bezoekersparkeervergunning of parkeervergunning voor gehandicapten, download dan onderstaande app om een parkeeractie te starten.

Meer tijd voor alle partijen

Mensen hebben meer tijd gekregen om de overstap te maken. De invoering van het digitaal parkeren en de daarbij behorende handhaving was aanvankelijk gepland op 1 januari 2024. Dat is met 2 weken uitgesteld. Dat hielp. Week 1 van het nieuwe jaar hebben veel mensen van de gelegenheid gebruik gemaakt om ‘digitaal’ te gaan. Het totaalbeeld: 90% is over. ‘Bezoekersvergunning’ (72%) en ‘Inwonersvergunning’ (84%) hebben echter nog een slag te maken.

Vanaf 15 januari 2024

Vanaf 15 januari 2024 start in gemeente Noordwijk het gedigitaliseerde parkeren. Betaald parkeren verloopt dan volledig digitaal, zonder papieren vergunning, kraskaart, parkeerticket of blauwe schijf.

Meer weten?

Ga voor meer informatie naar de website van Parkeerservice Noordwijk (P1). P1 voert het parkeerbeleid voor de gemeente Noordwijk uit en helpt jou graag om de stap te zetten naar gedigitaliseerd parkeren.