Publicaties Wet open overheid (Woo)

Door de Wet open overheid (Woo) wordt naast het openbaar maken van informatie op verzoek, de overheid verplicht veel informatie zelf actief openbaar te maken. Veel van de documenten die wij publiceren staan op open.noordwijk.nl.

Woo-index

Wil je precies weten welke documenten waar te vinden zijn? Kijk dan in de Woo-index. Je kan ook contact opnemen met onze Woo-contactfunctionaris via gemeente@noordwijk.nl of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij verbinden jou dan door.

Woo-verzoek

Wil je informatie die nog niet openbaar is, graag openbaar gemaakt zien? Dan kan je een Woo-verzoek indienen.