Intensieve participatie

Bij intensieve participatie is het goed als nog niet alles vaststaat als je met belanghebbenden in gesprek gaat. Je laat de belanghebbenden meedenken over jouw plan. Je laat hen alternatieven zien en inventariseert de ideeën die er zijn. Vervolgens kijk je of jouw plan beter kan maken met de inbreng van de mensen die participeren.

Belanghebbenden kunnen zijn:

  • de direct omwonenden;
  • de mensen die in de buurt wonen;
  • ondernemers in de buurt;
  • de wijkvereniging;
  • mogelijke gebruikers, huurders of kopers;
  • instanties of personen die u nodig heeft om uw plan te realiseren, zoals bijvoorbeeld het waterschap, de architect en aannemer;
  • maatschappelijke organisaties;
  • belangenverenigingen.

Aangezien jij initiatiefnemer van het plan bent, heeft de gemeente hier de rol van ‘meedoener’ (facilitator) en van bevoegd gezag (vergunningverlener).

Handreiking Participatie voor aanvragers van een vergunning

De ‘Handreiking Participatie voor aanvragers van een vergunning‘ helpt je om participatie goed op te zetten. In deze handreiking lees je wie je moet betrekken bij jouw plan en wat je moet doen als je een vergunning nodig hebt voor je plan. De handreiking heeft een hulpmiddel waarmee je kunt bekijken wat het effect van jouw project op de omgeving is en hoeveel participatie daarbij wenselijk is. Lees deze goed door.

Niveaus van Participatie