Beperkte participatie

Bij beperkte participatie informeer je de direct betrokkenen over jouw plan. Je kunt hierbij denken aan de direct omwonenden. Je licht jouw plan toe en inventariseert de reacties/eventuele zorgen.

Aangezien jij initiatiefnemer van het plan bent, heeft de gemeente hier de rol van ‘meedoener’, als facilitator/vergunningverlener.

Handreiking Participatie voor aanvragers van een vergunning

De ‘Handreiking Participatie voor aanvragers van een vergunning‘ helpt je om participatie goed op te zetten. In deze handreiking lees je wie je moet betrekken bij jouw plan en wat je moet doen als je een vergunning nodig hebt voor je plan. De handreiking heeft een hulpmiddel waarmee je kunt bekijken wat het effect van jouw project op de omgeving is en hoeveel participatie daarbij wenselijk is. Lees deze goed door.

Niveaus van Participatie