Informatieplicht als je met gevaarlijke stoffen werkt

Als jouw bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, dan moet je dit melden. Dit doe je bij de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Online een melding doen via aimonline.nl (eHerkenning)

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl.