Bedrijfscontactfunctionaris

De bedrijfscontactfunctionaris is het ‘loket’ en 1e aanspreekpunt voor alle ondernemers binnen de gemeente Noordwijk.

“Heb je een vraag aan de gemeente? Neem dan contact met mij op. Ik ben Arie Musch en ik help je bij het vinden van een snel en concreet antwoord. Je weet snel waar je aan toe bent. Hoe je verder moet. Uit ervaring weet ik dat ondernemers dat op prijs stellen”.

Een duidelijk 1e aanspreekpunt voor al jouw vragen

“Je kan bij mij terecht met vragen over:

 • procedures en regels; 
 • vragen over Bibob;
 • voor het verkrijgen van informatie over verschillende projecten binnen Noordwijk die van belang zijn voor het bedrijfsleven;
 • het economisch vernieuwingsprofiel van de gemeente;
 • financieringsvragen;
 • het ondernemersklimaat;
 • het opstarten van een eigen onderneming”.

Voor ondernemers met plannen

“Ondernemers met plannen kunnen ook een beroep op mij doen. Samen met jou kijk ik hoe je als ondernemer het beste geholpen kan worden. Samen met jou zoek ik naar kansen, mogelijkheden en als het even kan oplossingen. Met deze oplossingsgerichte aanpak zorgen we samen voor duidelijkheid zodat je verder kunt. Wanneer gewenst kom ik bij je langs om jouw bedrijf eens te zien en/of om jouw plannen door te nemen. Uiteraard ben je ook in het gemeentehuis welkom”.

Een goede gesprekspartner

“Je vindt in mij een goede gesprekspartner. Ik heb ruim 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Ik heb 8 jaar ervaring als zelfstandig ondernemer. Daarnaast heb ik 8 jaar in diverse managementfuncties gewerkt bij een gemeente. Noordwijk spreekt me aan. Een leuke en prachtige maar vooral een zeer ondernemende gemeente. Een gemeente die samen met haar ondernemers inzet op innovatie, ontwikkeling en de daarbij behorende economische kansen”.

Domein van ondernemers

“Samen maken wij Noordwijk. Dat is het devies van gemeente Noordwijk. De gemeente erkent het belang van een gezond ondernemersklimaat. Weet dat een vitale economie en economische vernieuwing bij uitstek het domein zijn van ondernemers. Ik ondersteun dat graag en kom samen met jou tot concrete uitwerkingen en oplossingen. Jouw economische succes is onze economische toekomst. Daarom koesteren we initiatieven door te denken in kansen”.

Afbakening

“Wat doe ik niet? Als bedrijfscontactfunctionaris kun je niet altijd kant en klare oplossingen bieden voor problemen of knelpunten. Ook bemoei ik me niet met de inhoudelijke aspecten van de besluitvorming”. 

“De inhoudelijke kennis zit bij onze specialisten die ons weer ondersteunen. Waar de ondernemer zich aan moet houden of waar hij of zij recht op heeft, bepaalt uiteindelijk het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of in sommige gevallen door een andere verantwoordelijke instantie, bijvoorbeeld de Omgevingsdienst West-Holland, de Provincie of het Rijk”.

Nuttige verbindingen

“Ik kijk graag samen met jou en de verantwoordelijke afdelingen naar hoe we dingen mogelijk kunnen maken. Steeds vanuit een oplossingsgerichte insteek. Het is daarbij van belang dat je als ondernemer goed geïnformeerd bent, waardoor je niet voor verrassingen komt te staan. We zorgen er samen voor dat je weet waar je aan toe bent en weet waar de mogelijkheden en kansen liggen”.

Economisch vernieuwingen

“In Noordwijk zijn vele economische vernieuwingen gaande op het gebied van:

 • Space (Space Business Park, ESA/Estec, Space Campus, Space Experience Center, Business Incubator, Startups).
 • Health en Vitaliteit (Wellness, Vitaliteit, Kuuroord, Ontspanning in de natuur en aan zee).
 • Flowerscience (Bulbs en Flowers, Bio, Duurzaamheid, Startups).
 • Detailhandel”.

 “Samen met jou geven we hier vorm aan”.  

Hoe kun je mij bereiken?