Vuurwerk opslaan of verkopen

Opslaan

Wil je vuurwerk opslaan? Dan moet je de opslag van minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk melden, en voor opslag van meer dan 10.000 kilo consumenten- of professioneelvuurwerk een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket. 

Online een melding of omgevingsvergunning aanvragen via omgevingswet.overheid.nl

Meer informatie opslag vuurwerk

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie over de opslag van vuurwerk contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl.

Verkopen

Wil je als bedrijf vuurwerk verkopen? Dan moet je daarvoor een vergunning hebben van het college van burgemeester en wethouders. Voor het aanvragen van die vergunning is (nog) geen online aanvraagformulier beschikbaar. Neem daarom  contact op met het team Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) via het e-mailadres handhaving@noordwijk.nl. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij verbinden jou dan door.

Met een vergunning mag je op de 3 werkdagen vóór 1 januari vuurwerk verkopen aan personen die minimaal 12, 16 of 18 jaar zijn. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk.

Kosten 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning om vuurwerk te verkopen, betaal je € 140,30. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.