Meldingsplicht als je met gevaarlijke stoffen werkt

Als jouw bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, dan moet je dit melden. Dit doe je bij het Omgevingsloket.

Online een melding doen via omgevingswet.overheid.nl

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl.