Weesfietsen en fietswrakken

Een weesfiets is een (brom-)fiets die al langere tijd niet meer is gebruikt. En waarvan onbekend is wie de eigenaar is. Een fietswrak is een kapotte (brom-)fiets die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert. En kennelijk verwaarloosd is. Bijvoorbeeld als er geen wielen, trappers en een zadel op zitten. Of anders niet meer te gebruiken is.

Online een weesfiets of fietswrak melden via fixi.nl

Let op

Er staan honderden (brom-)fietsen in de gemeente Noordwijk. Het overgrote deel daarvan mag gewoon op de openbare weg staan. Ook al worden ze niet of bijna nooit gebruikt. En niet elke verroeste fiets is aan te merken als wrak. Alleen tegen echte wrakken en als afval gedumpte (brom-)fietsen kan de gemeente actie ondernemen!

Verbod plaatsen (brom-)fietsen

Voor het op een openbare plaats neerzetten van een (brom-)fiets gelden niet veel regels. Eigenlijk mag iedereen op bijna elke plaats een (brom-)fiets neerzetten. Alleen op een beperkt aantal plaatsen mag je geen (brom-)fietsen neerzetten. De algemene regel is, dat je de ingang van een gebouw of portiek niet mag versperren. Dit staat in artikel 2:51 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021

De gemeente kan ook speciale plaatsen aanwijzen waar een verbod geldt. Dat geven wij dan met borden aan. Een voorbeeld is de bepaling, dat je geen (brom-)fietsen mag stallen buiten de daarvoor bestemde vakken in de woonplaats Noordwijk op/in:

  • De Grent
  • Hoofdstraat
  • Bomstraat
  • Maarten Kruytstraat

Dit verbod geldt tijdens het hele jaar van vrijdagavond 22:00 uur tot zaterdagochtend 3:00 uur. En van zaterdagavond 22:00 uur tot zondagochtend 3:00 uur.

Weesfiets

Je mag een (brom-)fiets bijna overal neerzetten. Ook voor langere tijd. Maar soms worden er (brom-)fietsen gedumpt. Het kan dan gaan om een gestolen (brom-)fiets of om een (brom-)fiets die de eigenaar niet meer wil hebben. Zo’n (brom-)fiets zou dan jaren kunnen blijven staan zonder dat er iemand naar omkijkt. Dat is niet de bedoeling. Maar hoe weet de gemeente of het inderdaad een gedumpte (brom-)fiets is? Dit gaan wij na met een geel label.

Geel label

Staat een (brom-)fiets al langere tijd op dezelfde plaats in de openbare ruimte en wordt deze zo te zien niet gebruikt? Dan kan de gemeente er een geel label aan hangen. Wij vragen op dit label of de eigenaar van de fiets zo snel mogelijk contact wil opnemen met de gemeente. Als de eigenaar zich niet meldt, gaan wij ervan uit dat het een gedumpte (brom-)fiets is. De (brom-)fiets beschouwen we dan als afval en zal deze worden verwijderd. De verwijderde fietsen gaan naar de milieustraat in Katwijk. De milieustraat bewaart de fietsen nog een paar weken.

Fietswrak

In artikel 5:5 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 (APV) staat, dat je geen fietswrak op de weg mag parkeren.

Blauw label

Merkt de gemeente een (brom-)fiets als fietswrak aan? Dan kan de gemeente er een blauw label aan hangen. Op dit label staat, dat je de (brom-)fiets binnen 2 weken moet weghalen. Doe je dat niet? Dan doen wij dit binnen 2 weken na het aanbrengen van het label. De verwijderde fietsen gaan naar de milieustraat in Katwijk. De milieustraat bewaart de fietsen nog een paar weken.

Aanpak

Melding weesfiets of fietswrak

Je kan online een weesfiets of fietswrak melden via fixi.nl of de app Fixi. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe je een melding maakt. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.

Maar let op! Niet elke ongebruikte fiets is een weesfiets of wrak! Het overgrote deel van de op de openbare weg geplaatste fietsen mag daar gewoon staan.

Geel label

Heeft jouw (brom-)fiets een geel label gekregen? Dan moet je zo snel mogelijk contact opnemen met de gemeente. Dit kan met een melding via fixi.nl of de app Fixi. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe je een melding maakt. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.

Blauw label

Heeft jouw (brom-)fiets een blauw label gekregen? Dan moet je jouw (brom-)fiets zo snel mogelijk verwijderen. In ieder geval binnen 2 weken.