Ongewenst verhuurgedrag melden

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap (Wgv). Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen ongewenst verhuurgedrag. Zo kan je voortaan bij ons melding maken van ongewenst gedrag. Bij bijvoorbeeld discriminatie bij het (niet) toewijzen van een woning, onredelijke servicekosten of een te hoge borg.

Ongewenst verhuurgedrag melden per e-mail

Mailen tot het meldpunt klaar is

Gemeenten hebben tot 1 januari 2024 de tijd om een gratis meldpunt op te zetten. Op dit moment hebben wij nog geen meldpunt. Heb je nu een melding of klacht over een verhuurder? Dan kan je ongewenst verhuurgedrag melden per e-mail onder vermelding van ‘Goed verhuurderschap’. Wanneer het meldpunt klaar is, informeren wij op deze pagina hierover.

Wat als ik een contract heb van vóór 1 juli 2023?

De regels van de Wgv gelden alleen voor huurovereenkomsten die na de inwerkingtreding van de wet zijn aangegaan. Uitzondering hierop is de informatieplicht. Hier moet jouw verhuurder bij een bestaand huurcontract vóór 1 juli 2024 aan voldoen.

Wat als ik een sociale huurwoning heb?

Huur je een sociale huurwoning, bijvoorbeeld van een woningcorporatie? Dan is de woningcorporatie zelf het 1e aanspreekpunt. Binnen de gemeente Noordwijk zijn dit Woningstichting Stek en Woningstichting Sint Antonius van Padua. Kom je er met hun niet uit? Neem dan contact op met de Huurcommissie. De Wgv verandert hier niets aan.

Wat als ik ben opgelicht?

Aangifte doen van oplichting doe je bij de politie. Kijk voor meer informatie op politie.nl. Wij mogen alleen handhaven als het verzoek over één van de hieronder vermelde 7 handhavingspunten gaat. En alleen bij verhuringen ná 1 juli 2023. Bij oplichting is, en blijft, de politie het aanspreekpunt.

Wat als ik denk dat mijn huur te hoog is?

Ben je van mening dat je te veel huur betaalt voor een particuliere huurwoning? Hiervoor is een apart wetsvoorstel, de Wet Betaalbare huur, ingediend. Deze moet de Tweede- en Eerste Kamer nog aannemen. Nu mogen verhuurders nog zelf bepalen welke huurprijs zij vragen voor een woning boven de sociale huurgrens. Moet een huurwoning volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) een sociale huurprijs hebben? Dan is deze afdwingbaar door de huurder bij de Huurcommissie of de rechter. Binnen 6 maanden na aanvang van het huurcontract.

Handhaving op 7 punten

Ook gemeente Noordwijk zet in op goed verhuurderschap. Wij handhaven per 1 juli 2023 bij particuliere verhuringen op 7 punten:

 1. De verhuurder mag woningzoekenden en huurders niet intimideren.
 2. De verhuurder mag woningzoekenden en huurders niet discrimineren.
 3. De verhuurder mag niet meer dan 2x de kale huurprijs als waarborgsom eisen.
 4. De verhuurder moet de huurovereenkomst schriftelijk vastleggen.
 5. De verhuurder moet de huurder schriftelijk informatie geven (informatieplicht) over:
  • de rechten en plichten van de huurder;
  • de hoogte van- en regels over (terugbetaling van) de waarborgsom;
  • de contactgegevens van een contactpunt waar de huurder terecht kan bij zaken over het gehuurde;
  • de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente waar de huurder klachten over ongewenst verhuurgedrag kan melden;
  • de betalingsverplichting van de huurder over de servicekosten, waarbij geldt dat de verhuurder jaarlijks een volledige kostenspecificatie aan de huurder moet verstrekken;
 6. De verhuurder mag niet meer servicekosten in rekening brengen dan mag volgens de wet.
 7. Dat bemiddelaars geen kosten in rekening mogen brengen aan zowel de verhuurder als de huurder.

Houdt een verhuurder zich niet aan één van deze regels? Dan kunnen wij sancties opleggen. Bijvoorbeeld een bestuurlijke boete. In het uiterste geval kan de gemeente zelf de woning in beheer nemen. Let op: bij een bestuurlijke boete of in beheerneming, maken wij de gegevens van de verhuurder openbaar.

Meer informatie

Bekijk ook het voorlichtingsfilmpje van het ministerie op volkshuisvestingnederland.nl.