Parkeerbon

Wanneer je niet op de juiste wijze parkeert, kan je in de gemeente Noordwijk een parkeerbon ontvangen. Er zijn 2 soorten parkeerbonnen:

  1. naheffingsaanslag parkeerbelasting
  2. beschikking

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Parkeer je zonder te betalen op een plaats waar je moet betalen? Dan kan je een parkeerboete krijgen die officieel een naheffingsaanslag parkeerbelasting heet. Je krijgt geen bon meer achter jouw voorruit maar een brief thuisgestuurd. De hoogte van de naheffingsaanslag bestaat uit de alsnog te betalen parkeerbelasting plus een boetebedrag. Omdat het hier om gemeentelijke belasting gaat, int Parkeerservice Noordwijk het te betalen bedrag.

Coulanceregeling

Houders van een bezoekersparkeervergunning, inwonersparkeervergunning of gehandicaptenparkeervergunning kunnen 1x per kalenderjaar een beroep doen op coulance. Kijk voor de regels op de website van Parkeerservice Noordwijk (P1) onder het kopje ‘Coulance’.

Meer informatie naheffingsaanslag parkeerbelasting 

Neem voor meer informatie over de naheffingsaanslag parkeerbelasting, betalen en bezwaar, contact op met Parkeerservice Noordwijk (P1) via +31 71 36 20 102. Of regel jouw zaken direct online via het Digitaal Parkeerloket.

Beschikking

Parkeer je fout op een openbare plaats waar je niet mag parkeren op grond van de Wegenverkeerswet 1994? Dan kan je een beschikking krijgen door de politie of een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Het Openbaar Ministerie legt de uiteindelijke boete op en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int de boete. De te betalen boete gaat naar de rijkskas.

Beschikking betalen of bezwaar maken

Als je een beschikking hebt gekregen, ontvang je vanzelf een brief thuis van het CJIB. In die brief staat hoe je kan betalen of hoe je bezwaar kan maken tegen de beschikking.

Meer informatie beschikking

Neem voor meer informatie over de beschikking contact op met het CJIB via +31 58 23 42 130.