Regels honden op strand

Op het strand van gemeente Noordwijk zijn honden van harte welkom. Voor bepaalde strandgedeelten en perioden gelden onderstaande regels. Let er ook op, dat in losloopgebieden je de aanlijning van jouw hond pas losdoet ná het strandpaviljoen.

Hoogseizoen

Honden mogen van 1 juni t/m 31 augustus niet op het strand voor beide boulevards:

Regels honden op het strand hoogseizoen

Honden verboden op strand voor beide boulevards van 1 juni t/m 31 augustus

Om hygiënische redenen zijn honden niet toegestaan op het strand voor de beide boulevards. Samengevat zijn honden niet toegestaan op het strand van 1 juni tot en met 31 augustus:

  • Op het strand voor beide boulevards tussen afrit 1 en afrit 21.
  • Op de afritten 2 tot en met 20 inclusief het wandelpad op de dijk in duin.
  • Op de terrassen en in de paviljoens die tussen afrit 1 en afrit 21 liggen.

Geleide hond of sociale hulphond

Bovenstaande is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden. Zie Artikel 2:57 punt 3 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 (APV).

Honden welkom maar wel aangelijnd van 1 juni t/m 31 augustus

Om hygiënische redenen moet je honden aanlijnen op de volgende stukken strand:

  • Het strand ten noorden van de Koningin Wilhelmina Boulevard: tussen afrit 21 en rijksstrandpaal 80.500.
  • Ter hoogte van afrit 24 bij de Duindamse Slag: het strand gelegen tussen rijksstrandpalen 78.000 en 77.500.
  • Ter hoogte van afrit 27 bij de Langevelderslag: het strand tussen rijksstrandpalen 75.000 en 74.500.
  • Op het naaktstrand ten zuiden van de Duindamse Slag: het strand tussen rijksstrandpalen 79.500 en 78.000.
  • Op het naaktstrand ten noorden van de Langevelderslag: het strand tussen rijksstrandpalen 73.000 en 74.000.

Hondenstrand: honden welkom en niet aangelijnd van 1 januari t/m 31 december

Vanaf afrit 1 in zuidelijke richting tot en met de grens van de gemeente Katwijk is een speciaal hondenstrand. Hier zijn honden het hele jaar welkom. Op het hondenstrand hoef je honden niet aan te lijnen. Maar hier geldt wel een opruimplicht.

Honden welkom maar wel aangelijnd van 1 januari t/m 31 december 

Het gehele jaar door geldt er een aanlijnplicht op het strand ter hoogte van Noordvoort. Dit is het strand ten noorden van de Langevelderslag tussen de rijksstrandpalen 73.000 en 71.500.

Laagseizoen

Regels honden op het strand laagseizoen

Honden welkom maar wel aangelijnd van 1 januari t/m 31 december

Het hele jaar door geldt er een aanlijnplicht op het strand ter hoogte van Noordvoort. Dit is het strand dat ten noorden van de Langevelderslag ligt tussen de rijksstrandpalen 73.000 en 71.500. 

Honden welkom en niet aangelijnd van 1 september t/m 31 mei

In deze periode mag je op het hele strand van Noordwijk met honden wandelen en mogen de honden ook loslopen. Met uitzondering van het strand ter hoogte van Noordvoort. Dit is het strand dat ten noorden van de Langevelderslag ligt tussen de rijksstrandpalen 73.000 en 71.500. Op het strand van Noordwijk geldt natuurlijk ook de opruimplicht.