< Terug naar de vorige pagina

Van het gas af

Nederland gaat langzaam maar zeker van het aardgas af. In 2050 moeten alle gebouwen op een andere manier worden verwarmd. Dit betekent, dat in de gemeente Noordwijk nieuwbouw nu al niet meer op het aardgas wordt aangesloten. Daarnaast wordt in de komende tijd een warmtevisie opgesteld voor de bestaande bouw.

Woningen zuiniger maken

Dit is sinds juli 2018 volgens de wet ook niet meer mogelijk. Daarnaast ligt er een opgave om de bestaande bouw te stimuleren om geleidelijk aan, tot aan 2050, van het aardgas af te gaan. Dat is een flinke opgave. Voor Noordwijk is er zo 1, 2, 3 geen alternatieve warmtevoorziening beschikbaar. Warmtenetten liggen niet in de buurt. Daarom zetten we in op het stimuleren van eigenaren van woningen om hun woningen meer energiezuinig te maken. Je kunt isoleren, goed ventileren, eigen duurzame energie opwekken en duurzaam verwarmen en koelen. Voor meer informatie kun je terecht bij het Duurzaam Bouwloket.