Duurzaamheidslening voor huiseigenaren met 0% rente

Huiseigenaren met een kleinere portemonnee wordt het makkelijker gemaakt om te verduurzamen omdat ze een lening kunnen afsluiten tegen 0% rente. Zo kost geld lenen geen extra geld. Huishoudens met een verzamelinkomen tot € 60.000,- per jaar kunnen een lening aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds om hun koophuis te verduurzamen. Het Nationaal Warmtefonds helpt deze doelgroepen aan laagdrempelige financieringsmogelijkheden.

Verduurzaming versnellen

Deze energiebespaarlening is een maatregel van het rijk om verduurzaming te versnellen en de energierekening te helpen verlagen.

Iedere euro verdient zichzelf terug

Minister De Jonge: “We weten dat elke euro die je besteedt aan verduurzaming zichzelf terugverdient. Maar veel mensen hebben dat geld niet. Juist daarom is een renteloze lening bij het Nationaal Warmtefonds een uitkomst. Dit aanbod helpt gezinnen om de hoogte van de energierekening terug te dringen. Zeker omdat je het kan combineren met andere maatregelen om verduurzaming goedkoper en simpeler te maken.”

2 jaar

De verlaagde rente voor mensen die per jaar minder dan € 60.000,- per jaar verdienen, blijft in ieder geval 2 jaar. Daarna wordt geëvalueerd of de maatregel langer nodig is. Voor de rente voor andere woningeigenaren gelden de normale mogelijkheden voor fiscale aftrek van de inkomstenbelasting.

Meer informatie

Meer informatie over het Nationaal Warmtefonds staat op data.rvo.nl.