Stemmen en tijdelijk verblijf in het buitenland

Als je tijdelijk in het buitenland verblijft voor bijvoorbeeld werk of studie, heb je 2 mogelijkheden om te stemmen.

  1. Je stemt via een schriftelijke volmacht. Je kan hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente Noordwijk. Dat kan na 23 april 2024.
  2. Je stemt stemt zelf per brief. Je moet dan een buitenlands postadres hebben. Je kan het aanvragen bij de gemeente Den Haag via denhaag.nl. De volledige aanvraag moet ondertekend zijn en met een kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument uiterlijk 10 mei 2024 ontvangen zijn door de gemeente Den Haag.
Wetten