Stemmen bij de verkiezingen, wat is er geregeld voor kiezers met een beperking?

Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor kiezers met een beperking. Kiezers met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen bij het uitbrengen van hun stem. Bijvoorbeeld slechtzienden of mensen met Parkinson.

Toegankelijkheid stembureaus

De stembureaus in de gemeente Noordwijk zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking.

Hulp voor kiezers met een lichamelijke beperking

Kan je door jouw lichamelijke gesteldheid niet zelf stemmen? Bijvoorbeeld als je slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson hebt. Dan mag iemand jou helpen in het stemhokje. Je mag hiervoor zelf iemand meenemen of je kan een stembureaulid om hulp vragen.

Stemmen met een visuele beperking

In alle stembureaus hangt een vergrote kandidatenlijst. Er is ook een leesloep beschikbaar, die de tekst op het stembiljet vergroot.

Het stemlokaal in het gemeentehuis van Noordwijkerhout heeft een extra voorziening voor kiezers die blind of slechtziend zijn. Er is een speciale mal met audio ondersteuning beschikbaar voor kiezers met een visuele beperking. Met deze stemmal kunnen zij zelfstandig stemmen. Weten hoe de stemmal werkt? Bekijk dan de instructievideo Kiezers met een visuele beperking op rijksoverheid.nl.

Analfabeten en kiezers die geen Nederlands spreken

Ben je analfabeet of beheers je de Nederlandse taal niet (of niet goed)? Dan mag je geen hulp krijgen bij het stemmen. Je mag buiten het stemhokje wel uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Maar je mag geen hulp krijgen in het stemhokje.

Speciaal voor mensen waarvoor lezen en schrijven moeilijk is, maakt Stichting Lezen en Schrijven samen met ProDemos de Verkiezingskrant in gewone taal. Zodra de krant beschikbaar plaatsen wij een link.

Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking

Heb je een (licht) verstandelijke beperking? Dan mag je geen hulp krijgen in het stemhokje. Wel mag je buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt.

Op stemjijook.nl is vanaf 9 oktober 2023 toegankelijke informatie te vinden over de verkiezingen, met onder andere animatiefilmpjes met ondertiteling en met een tolk in Nederlandse Gebarentaal.

Ook kunnen kiezers met een verstandelijke beperking uitleg krijgen en oefenen op hoewerktstemmen.nl.

Kiezers met een mentor, bewindvoerder of curator

Heb je een wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een mentor, bewindvoerder of curator? Dan mag je zelf stemmen. Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is.

Je mag er zelf voor kiezen om iemand te machtigen om voor jou te stemmen. Dit geldt ook als je onder curatele staat. Je moet dat zelf aan iemand anders vragen.

Kiezers die geen handtekening kunnen zetten

Wil je iemand machtigen, maar kan je geen handtekening zetten? En staat op jouw identiteitsdocument ‘niet in staat tot tekenen’? Dan hoef je de schriftelijke volmacht of de machtiging via jouw stempas niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking ‘niet in staat tot tekenen’ op jouw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor je stemmen.

Wetten