Iemand machtigen om voor jou te stemmen bij verkiezingen

Kan je niet stemmen omdat je bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kan je iemand anders vragen om voor jou te stemmen. Dit heet machtigen. Je kan op 2 manieren iemand vragen om voor jou te stemmen:

 1. via jouw stempas (onderhandse volmacht);
 2. via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht).

Een gemachtigde kan per verkiezing voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Iemand machtigen via jouw stempas (onderhandse volmacht)

 • Vraag iemand die ook in de gemeente Noordwijk woont en stemgerechtigd is om voor jou te stemmen.
 • Vul de achterkant van jouw stempas in.
 • Jij en de persoon die voor jou stemt (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening.
 • Bij het stemmen moet de persoon die voor jou stemt (een kopie van) jouw identiteitsbewijs laten zien. Deze persoon kan jouw identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet laten zien.
 • De persoon die voor jou stemt, neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. De persoon brengt jouw stem tegelijk uit met de eigen stem.

Iemand machtigen via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

Ben je langere tijd niet in Nederland? Of wil je iemand machtigen die niet in de gemeente Noordwijk woont? Dan kan je een schriftelijke volmacht gebruiken. Je kan de schriftelijke volmacht al aanvragen voordat je jouw stempas hebt ontvangen. Op 9 oktober 2023 wordt bepaald wie mag stemmen. Alleen als je op 9 oktober 2023 in de gemeente Noordwijk woont, kan je de schriftelijke volmacht bij de gemeente Noordwijk aanvragen.

 • Online aanvragen van een schriftelijke machtiging kan pas na 9 oktober 2023.
 • Je kan op dit moment wel al een pdf-formulier downloaden en invullen. Let op! Wij kunnen het formulier alleen verwerken als je op 9 oktober 2023 in de gemeente Noordwijk woont.
 • Je kan het formulier inscannen en mailen naar verkiezingen@noordwijk.nl. Je kan het formulier ook afgeven bij de informatiebalie in het gemeentehuis Noordwijk, Voorsraat 42. Het formulier moet uiterlijk 17 november 2023 bij de gemeente Noordwijk binnen zijn.

Een schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken. Je kan zelf niet meer stemmen.

Na jouw aanvraag

 • Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, sturen wij de persoon die voor jou stemt een volmachtbewijs.
 • De persoon die voor jou stemt, neemt het volmachtbewijs mee naar het stembureau. De persoon brengt jouw stem tegelijk uit met de eigen stem. Er is geen kopie van jouw identiteitsbewijs nodig.
Wetten