Stemmen bij de verkiezingen, hoe werkt dat?

Neem jouw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

  • Op het stembureau lever je de stempas in. Laat ook jouw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
  • Op het stembureau krijg je een stembiljet. Hierop staan alle partijen die meedoen aan de verkiezing.
  • Ook staan hierop alle kandidaten op wie je kunt stemmen.
  • Het stembiljet neem je mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie je stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
  • Met een rood potlood kleur je het rondje in voor de naam van de persoon op wie je wilt stemmen.
  • Je kan het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
  • Vouw elk stembiljet zo op, dat niemand jouw keuze kan zien.
  • Hierna stop je het stembiljet in de stembus.

Bekijk ook de video: Hoe werkt stemmen?

Wat kan ik doen als ik een vergissing maak op het stembiljet?

Je kan bij het stemmen 1 kandidaat per stembiljet kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als je meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of kleurt, is jouw stembiljet ongeldig. Heb je per ongeluk jouw stembiljet ongeldig gemaakt of heb je een vergissing gemaakt? Dan mag je 1 keer om een nieuw stembiljet vragen.

Wat betekent een ‘blanco stem’?

Wil je geen kandidaat kiezen, maar wel jouw stemrecht gebruiken? Dan kan je een blanco stem uitbrengen. Je gaat dan wel naar het stemhokje, maar kiest geen kandidaat. Je vult dus niets in op het stembiljet.

Jouw blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Mag ik een selfie maken in het stemhokje?

Als je dat zelf wilt, mag je een selfie (‘stemfie’) maken, op voorwaarde dat je het stemgeheim van andere kiezers respecteert en hen niet hindert bij het uitbrengen van hun stem.

Je hoeft aan niemand te laten weten wat je stemt. Ook niet door het maken van een foto. Niemand mag je daartoe dwingen.

Kan ik bij deze verkiezing digitaal stemmen?

Het is niet mogelijk om digitaal te stemmen.

Wetten