Registratie voor Europese verkiezingen

Ben je een niet-Nederlander die in Nederland woont? En ben je onderdaan van een andere EU-lidstaat? Dan heb je onder een aantal voorwaarden stemrecht voor de Europees Parlementsverkiezingen (EP-verkiezingen).

Model Y 32 Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland (pdf) downloaden via rijksoverheid.nl

Voorwaarden

Het gaat om personen die:

  • op de dag van de kandidaatstelling hun woonplaats hebben in het Europese deel van Nederland en;
  • op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en;
  • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.

Aanpak

Om aan de EP-verkiezingen te kunnen meedoen, moet je een schriftelijk registratieverzoek indienen bij jouw officiële woongemeente. Je kan hiervoor het Model Y 32 Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland (pdf) downloaden via rijksoverheid.nl. Het Model Y32 moet je ingevuld met een kopie van jouw geldige identiteitsbewijs naar de gemeente sturen. Je kan het formulier ook mailen naar gemeente@noordwijk.nl. Om het invullen makkelijker te maken, is een vertaling van het formulier beschikbaar in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools en Spaans.

Afhandeling

De gemeente registreert jouw verzoek in de Basisregistratie Personen (BRP). Jouw registratie blijft geldig zolang:

  • de lidstaat waarvan je de nationaliteit hebt, lid is van de EU en;
  • je in Nederland woont en;
  • je de registratie niet intrekt.

Wil je bij een volgende EP-verkiezing in een ander EU-land stemmen? Dan moet je de registratie intrekken en je melden bij de autoriteiten van dat land.