Verhuizen binnen Nederland

Ga je verhuizen binnen Nederland? Je geeft dit dan door aan de gemeente waarin je gaat wonen. Ook als je in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de Basisregistratie Personen dan aan. De gemeente geeft jouw verhuizing door aan de organisaties die deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak.

Online jouw verhuizing doorgeven (DigiD)

Of maak online een afspraak (gratis).

Voorwaarden

De voorwaarden voor het doorgeven van een verhuizing zijn onder andere: 

 • Je bent 16 jaar of ouder.
 • Je hebt toestemming van de bewoner als je bij iemand gaat wonen.
 • De volgende personen kunnen een verhuizing doorgeven:
  • Jijzelf.
  • Een ouder, voogd of verzorger voor kinderen jonger dan 18 jaar.
  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen). Let op: bij geen huwelijk of geregistreerd partnerschap moeten partners een verhuizing voor zichzelf doorgeven.
  • Samenwonende ouders en kinderen ouder dan 18 jaar voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen).
  • Een wettelijke vertegenwoordiger.
  • Een persoon ouder dan 18 jaar met schriftelijke toestemming (gemachtigde).
  • Het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling wonen.

Aanpak

Jouw verhuizing binnen Nederland moet je doorgeven aan de gemeente waar je gaat wonen. Je wordt daarna automatisch in jouw oude gemeente uitgeschreven. Je kan jouw verhuizing op de volgende manieren doorgeven: 

 • Je kan online jouw verhuizing doorgeven (DigiD).
 • Je komt persoonlijk naar de gemeente tijdens de openingstijden van de publieksbalies met jouw geldige identiteitsbewijs. Je kan alleen op afspraak (gratis) langskomen. Maak online een afspraak of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.
 • Je geeft iemand toestemming schriftelijk met een brief. De gemachtigde kan tijdens de openingstijden van de publieksbalies langskomen. De gemachtigde neemt mee:
  • brief machtiging;
  • geldig identiteitsbewijs;
  • kopie geldig identiteitsbewijs volmachtgever.

Datum van adreswijziging

Aangifte binnen 5 dagen na jouw verhuizing

Doe je binnen 5 dagen na jouw verhuizing aangifte van jouw adreswijziging? Dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. 

Aangifte later dan 5 dagen na jouw verhuizing

Doe je later dan 5 dagen na jouw verhuizing aangifte van jouw adreswijziging? Dan is de datum waarop je jouw adreswijziging doorgeeft aan de gemeente de datum van adreswijziging.

Aangifte voor jouw verhuizing

Doe je voor jouw verhuizing al aangifte van jouw adreswijziging? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de verhuisdatum die jij doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Let op

Verhuis je vanuit het buitenland naar Nederland? Dan moet je aangifte van immigratie doen. Verhuis je naar het buitenland? Dan moet je aangifte van emigratie doen. Hiervoor gelden andere regels dan een verhuizing binnen Nederland.

Kosten

Het doorgeven van jouw verhuizing is gratis.

Afhandeltermijn

De gemeente past binnen 5 werkdagen jouw adresgegevens aan.