Verblijfsvergunning aanvragen

Je hebt een verblijfsvergunning nodig als je langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Bijvoorbeeld als je hier wilt werken of studeren. Er zijn verschillende soorten verblijfsvergunningen. Je vraagt een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Kijk op ind.nl welke vergunning je nodig hebt.

Geen verblijfsvergunning nodig

Heb je de nationaliteit van 1 van deze Europese landen of Zwitserland? Of blijf je korter dan 90 dagen in Nederland? Dan heb je geen verblijfsvergunning nodig. Je hebt wel een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden om een verblijfsvergunning aan te vragen zijn: 

 • Je hebt een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • Je geeft eerlijk aan of je ooit een misdrijf of strafbaar feit hebt gepleegd.
 • Je hebt een speciaal visum nodig. Dat heet een machtiging van voorlopig verblijf (MVV). Behalve als je uit 1 van de volgende landen komt:
  • Australië
  • Canada
  • Japan
  • Nieuw-Zeeland
  • de Verenigde Staten
  • Zuid-Korea
  • Monaco
  • Vaticaanstad

Aanpak

Zo vraag je een verblijfsvergunning aan: 

 • Neem contact op met de IND.
 • Je levert aan:
  • jouw geldige identiteitsbewijs (jouw reisdocument of ander document met daarin jouw nationaliteit);
  • als je bent geboren in het buitenland:
   • een geboorteakte (het hangt van jouw geboorteland af of de geboorteakte gelegaliseerd moet zijn);
  • als je getrouwd bent:
   • jouw huwelijksakte;
  • als je getrouwd bent geweest:
   • de echtscheidingsakte of overlijdensakte van jouw overleden partner.

De IND vraagt soms ook naar een bewijs dat je een woning in Nederland hebt. Dit bewijs kan zijn:

 • een huurcontract of;
 • een koopcontract of;
 • een verklaring van de hoofdbewoner van de woning.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de IND via +31 88 04 30 430.