Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen

Wil je in het buitenland trouwen? Dan kan het land waar je wilt trouwen om toestemming van jouw gemeente vragen. De gemeente kan dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring voor jou maken. Woon je in het buitenland? Dan kan jouw laatste woongemeente in Nederland dit voor jou maken. Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig.

Bel voor een afspraak (gratis)

Verklaring nodig?

Wil je weten of je een verklaring nodig hebt? En welke precies? Neem dan contact op met de ambassade van dat land. Weet je al in welke buitenlandse plaats je wilt trouwen? Dan kan je ook contact opnemen met de burgerlijke stand van die plaats.

Voorwaarden

De voorwaarden om een verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring aan te vragen bij ons zijn onder andere:

  • Jij of jouw partner hebt/heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • Jij of jouw partner staat in de gemeente Noordwijk ingeschreven. Of je woonde in de gemeente Noordwijk voor je naar het buitenland vertrok.

Aanpak

Maak een afspraak (gratis) bij de gemeente. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Je hebt nodig, van jou en jouw partner:

  • geldig identiteitsbewijs;
  • geboorteakte;
  • uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP), met daarop jouw nationaliteit en burgerlijke staat;
  • echtscheidingsakte of overlijdensakte als je eerder getrouwd bent geweest.

Kosten

De kosten bedragen € 29,-.