Fraude met (kopie) reisdocument melden

Je kan slachtoffer worden van identiteitsfraude door oneigenlijk gebruik van jouw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, een kopie daarvan of van het documentnummer. Ben je slachtoffer of heb je een gegronde reden om te vrezen, dat je slachtoffer wordt van fraude? Dan kan je het documentnummer laten signaleren in het Basisregister reisdocumenten. Hierdoor wordt verder misbruik van jouw reisdocument zoveel als mogelijk voorkomen.

Maak online een afspraak (gratis)

Aanpak

Kom persoonlijk naar de gemeente tijdens de openingstijden van de publieksbalies om een verklaring in te vullen. Je kan alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak (gratis) of bel voor een afspraak (gratis) met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000

Je neemt het originele reisdocument mee, als je deze nog in jouw bezit hebt. Dit document moet je inleveren. Heb je het originele reisdocument niet meer in jouw bezit? Dan vul je bij de gemeente ook een verklaring van vermissing in.

Het document waar (vermoedelijk) fraude mee is gepleegd, wordt opgenomen in het Basisregister reisdocumenten. Je kan na de melding een nieuw reisdocument aanvragen.

Kosten

Het melden van (vermoedelijke) identiteitsfraude is gratis. Je betaalt wel voor de aanvraag van een eventueel nieuw reisdocument.