Aangifte doen van overlijden

Aangifte van overlijden doe je in de gemeente waarin de persoon is overleden. Dit moet voor de begrafenis of crematie. Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden namens de nabestaanden. De gemeente past de Basisregistratie Personen (BRP) aan. Zijn er geen nabestaanden? Dan zorgt de gemeente dat de overledene begraven wordt.

Online aangifte doen van overlijden als begrafenisondernemer (eHerkenning)

Online aangifte doen van lijkvinding als begrafenisondernemer (eHerkenning)

Of maak online een afspraak (gratis).

Voorwaarden

Je mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wil je de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heb je toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wil je de overledene later begraven of cremeren? Dan heb je alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Aanpak

Je doet aangifte van overlijden bij de gemeente waarin de persoon is overleden. Dit moet voor de begrafenis of crematie.

Aangifte doen als begrafenisondernemer

Je kan op de volgende manieren aangifte van overlijden of lijkvinding doen in de gemeente Noordwijk:

Aangifte doen als nabestaande 

Je komt langs op afspraak (gratis). Maak online een afspraak of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Je neemt mee:

  • Jouw geldige identiteitsbewijs.
  • Verklaring van overlijden (A-verklaring) en een doodsoorzaakverklaring (B-verklaring) voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  • Formulier van de begrafenisondernemer.
  • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie.
  • Als een crematie of begrafenis moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter.
  • Als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester.
  • Eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen.

Kosten

Aangifte doen van overlijden is gratis.