Koninklijke Erepenning aanvragen

De Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen, stichtingen en instellingen. Je vraagt de Koninklijke Erepenning aan in de gemeente waar de organisatie statutair is gevestigd. Zijne Majesteit de Koning kent de Koninklijke Erepenning toe. Toekenning vindt plaats ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of bij een volgend meervoud van 25 jaar (bijvoorbeeld bij 75- of 100-jarig bestaan).

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een Koninklijke Erepenning zijn onder andere: 

  • Je doet de aanvraag naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van een vereniging, stichting of instelling. Of iedere 25 jaar daarna.
  • De organisatie houdt zich bezig met filantropische, wetenschappelijke, culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten.
  • Het doel van de organisatie is niet de verbreiding van politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen.
  • De organisatie heeft aanzien over aard, omvang en soliditeit. En heeft zich bijzonder onderscheiden op gebied van haar activiteiten.
  • De organisatie neemt onder dezelfde soort verenigingen, stichtingen of instellingen een algemeen erkende plaats in. Lokaal, regionaal of landelijk.
  • De organisatie en bestuursleden staan goed bekend.
  • Toekenning van een erepenning gebeurt niet aan een bond of overkoepelende organisatie van verenigingen of instellingen.

Kijk voor alle voorwaarden op koninklijkhuis.nl.

Aanpak

Is de vereniging, stichting of instelling statutair gevestigd in de gemeente Noordwijk? Stuur dan de aanvraag voor een Koninklijke Erepenning per e-mail.

Zorg ervoor, dat je de aanvraag minimaal 8 maanden voor de gewenste datum van uitreiking bij de burgemeester indient.

Je levert aan:

  • Een bewijs van de oprichting/ontstaansgeschiedenis, bijvoorbeeld een kopie van de originele oprichtingsakte/uittreksel Kamer van Koophandel.
  • Gegevens van de bestuursleden met hun functie.
  • Een brief waarin je uitlegt waarom jouw organisatie de Koninklijke Erepenning verdient.

Let op

Een Koninklijke Erepenning is iets anders dan het predicaat Koninklijk. Is de Koninklijke Erepenning uitgereikt? Dan mag niet het predicaat Koninklijk worden gebruikt.