Predicaat Hofleverancier of Koninklijk aanvragen

Het predicaat Koninklijk en het predicaat Hofleverancier zijn eretitels. Je vraagt beide eretitels aan bij de gemeente waar de organisatie staat ingeschreven.

Predicaat Koninklijk

Het Predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden gegeven aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen. De onderscheiding staat voor het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover de ontvanger. En wil niet zeggen dat het betrokken bedrijf leverancier is. Of een andere relatie heeft met het Koninklijk Huis. De Koning bezit ook geen aandelen van bedrijven die het Predicaat Koninklijk mogen voeren.

De Koning geeft het Predicaat

Alleen de Koning kan het Predicaat geven. Het Predicaat is alleen op naam. En betekent dat de organisatie het Predicaat Koninklijk mag toevoegen aan de naam en de Koninklijke Kroon in het logo mag opnemen.

Verschil met Predicaat Hofleverancier

Het predicaat Hofleverancier is voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Er is een verschil tussen het Predicaat Koninklijk en het Predicaat Hofleverancier. Voor het voeren van het Predicaat Koninklijk kunnen ook verenigingen en organisaties in aanmerking komen.

Voorwaarden

Het geven van een predicaat Koninklijk en het predicaat Hofleverancier gebeurt eigenlijk alleen bij een bijzonder jubileum. Bijvoorbeeld bij het 100-, 125- of 150-jarig bestaan. 

De voorwaarden voor het aanvragen van de eretitels zijn: 

 • Jouw organisatie bestaat minimaal 100 jaar.
 • Jouw organisatie is heel belangrijk binnen het vakgebied.
 • Jouw organisatie is aantoonbaar onberispelijk.
 • Jouw organisatie heeft een gezonde financiële reputatie.
 • Jouw organisatie is geen onderdeel van een grotere organisatie die al een eretitel heeft.
 • Jouw organisatie is een Nederlands bedrijf.
 • Jouw organisatie verspreidt geen politieke of andere gevoelige opvattingen.
Aanpak

Neem ruim 1 jaar van tevoren contact op met de gemeente waar de organisatie staat ingeschreven, voor een 1e gesprek. 

Stuur een e-mail naar kabinetszaken@noordwijk.nl voor het aanvragen van het predicaat Koninklijk of Hofleverancier bij de gemeente Noordwijk. En vermeld hierin ook de naam en telefoonnummer van de persoon die de aanvraag wil doen. Houd rekening met vertrouwelijkheid over de aanvraag. Daarna zal met jou een afspraak worden ingepland met de medewerker Kabinetszaken.

Je levert daarna aan:

 • een bewijs van de oprichting/ontstaansgeschiedenis, bijvoorbeeld een oprichtingsakte, oude nota uit oprichtingsjaar of advertentie krant uit oprichtingsjaar;
 • recent uittreksel Kamer van Koophandel;
 • statuten (als die er zijn);
 • een brief waarin je uitlegt waarom de organisatie deze eretitel verdient;
 • een beschrijving van de financiële situatie en de kerncijfers van de afgelopen 5 jaar en een accountantsverklaring;
 • de ontstaansgeschiedenis en korte beschrijving van de onderneming/vereniging over de jaren daarna;
 • overzicht van aantal werknemers.
Termijn

De procedure voor het aanvragen van een eretitel duurt ongeveer 1 jaar.

Onderscheidingen gekregen

Predicaat Koninklijk

Krijgt jouw bedrijf het predicaat Koninklijk? Dan mag jouw bedrijf volgens de ‘Bepalingen voor het predicaat Koninklijk’ een kroon voeren in het logo, briefpapier enzovoort.

Predicaat Hofleverancier

Wordt jouw bedrijf Hofleverancier? Dan krijgt jouw bedrijf het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. Jouw bedrijf mag dan een wapenschild aanschaffen.